בית ספר בן גוריון באר שבע
 
רחוב אורי צבי גרינברג באר שבע טלפון: 08-6481210-11 פקס: 08-6481212
 
 עמוד הבית  חינוך חברתי  למידה שיתופית  חינוך לבריאות  ביקור שר החינוך  תמונות חנוכה תשע"ג  
 
  למידה בשעת חירום
  תכנית אמירים
  אודות בית הספר
  דבר המנהלת
  אתרים כיתתיים
  מידעון להורים
  אקלים חברתי
  גלישה נבונה
  למידה מרחוק
  סביבות מתוקשבות
  זהירות בדרכים
  חדר מורים
  תחומי דעת
  גלריית תמונות
  רשימת ספרים תשע"ד
מאגר חומרי למידה
ועד הורים
למידה שיתופית

הצוות החינוכי

    שם המורה   

     התפקיד   

   שם המורה

   התפקיד  

 תמר שועי

 מנהלת בית הספר 

 יחזקאל מרים

 מחנכת ו-2

 

 אורית שלם

 סגנית/ מדעים 

 פרידמן דקר

 מחנכת ו-3

רכזת שפה ד-ו

 ליטמן אהובה

 מנהלת החטיבה

     הצעירה

 גנון נירה

 מחנכת ה-3 

רכזת חשבון

 מרדר אפרת

 גננת גן האלה

 ליפמן אתי

 מחנכת ה-1

 לרר איריס

 גננת גן הדקל

 מירי נידם

 מחנכת ג-1

 שלי רותם

 גננת גן השיטה

קיש רבקה

 מדעים/ זה"ב

 רכזת זה"ב

 אוחיון שרית

 מחנכת ב-1

 ארליכמן לימור

 חנ"ג/ מחול

 רכזת אירועים

 מוסקו אהובה

 מחנכת ב-2

 ממן קובי

 חינוך גופני

 כלפון ליטל

 מחנכת ב-3

  רכזת תקשוב

 מיכל חזן

 אומנות/ חשבון

 מונטין נילי

 מחנכת ב-1

 רובי אליהו

 חנ"ג

 כהן אורטל

 מחנכת ג-3

פישמן לידיה

 מוסיקה

 עובדיה שירה

 מחנכת ב-3

 רפפורט אלינור

 רכזת אנגלית

 הלל דקלה

 מחנכת ד-1

 רכזת השאלת ספרים 

 גלזוב אלה

שלבשוילי יבגניה

 אנגלית 

 צרפתי קרן

 מחנכת ד-2 

 רכזת ספריה

 פסיכולוגית

 סהר אתי

 מחנכת ד-3

 אברג'יל שירלי

  מורת שילוב

 ווכסברוט סילביה

 מחנכת ד-1

 טוויק נאוה

 מורת שילוב

 מימון חן קטי

 מחנכת ה-2

 רכזת חינוך חברתי

 עמר אורנה

 יועצת

 סבח אסנת

 מחנכת ג-2

 אתי בוקובזה

 סילבי גנון

 מזכירות 

 הרוש מירב

 מחנכת ו-1

 רכזת טיולים ובטחון

 רחמים מנשה

 אלי ברדה

 אבות הבית 

Flowers Glitter Graphics | GraphicsGrotto.comמנהלת האתר: ליטל כלפון  litalmoti@walla.co.ilFlowers Glitter Graphics | GraphicsGrotto.com
                 
מספר כניסות לאתר : 358759
* אתר זה מופעל באמצעות מערכת אדיוסיסטמס אתרנט * ניתן לפנות לתמיכה אל: info@edusystems.co.il *